Hamar Musikkorps
Hamar Musikkorps
 • Nyhetsarkiv    • Konserter og arrangementer    • Trenger du et korps?    • Terminliste for sesongen 2017/2018    • Medlemssider    • Om HMK     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Medlemssider
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 83 210

 

 


HMK's retningslinjer ved trakassering

Hamar musikkorps har nulltoleranse overfor trusler, mobbing, seksuell trakassering og overgrep. Hvis et medlem i korpset opplever å bli utsatt for noe av dette mens han/hun deltar i korpsets aktiviteter, enten på øvelser, turer eller i andre sammenhenger, har Hamar musikkorps følgende retningslinjer:

·         Hamar musikkorps v/styret plikter å iverksette tiltak for å sikre at uønskede hendelser opphører. Alle henvendelser til Hamar musikkorps om uønskede hendelser skal behandles seriøst og med integritet.

 

 • Medlemmer i Hamar musikkorps har krav på umiddelbar hjelp om de blir utsatt for noe de selv opplever som ubehagelig eller blir utsatt for trakassering, trusler eller overgrep når de er på øvelse, reise eller på arrangementer som deltakere i korpset. Hamar musikkorps oppfordrer medlemmene til å ha lav terskel for å be om hjelp eller varsle fra om slike hendelser. Varsling skjer til et medlem i styret eller korpsleder.
   
 • Medlemmet som ber om hjelp eller varsler fra om hendelser som beskrevet over, skal få umiddelbar støtte fra den i styret vedkommende tar kontakt med. Vedkommende i styret som blir kontaktet opptrer på vegne av korpset og har ansvaret for: A. Sørge for at medlemmet får den hjelp som umiddelbart trengs i situasjonen.  B. Bringe saken videre til korpsleder dersom vedkommende ikke er informert.
   
 • Styret har ansvaret for å følge opp medlemmet.  I samarbeid med medlemmet vil styret bl.a. vurdere:
  • Om det er et forhold som bør politianmeldes.
  • Om det er forhold ved hendelsen som medlemmet har vært utsatt for som bør undersøkes nærmere. Er det flere som var involvert i hendelsen som bør kontaktes?
  • Hvis det er et medlem som har utsatt et annet medlem for hendelsen, skal styret gjennomføre en samtale med den andre parten for å få dennes versjon av saken.
    
 • Det må sikres skriftlighet i håndteringen. Det skal føres logg og skrives referat fra de møter som gjennomføres.
   
 • Mange kan slite med ettervirkninger i lang tid etter å ha blitt utsatt for trakassering, overgrep e.l.  Styret er ansvarlig for å undersøke hvordan det går med medlemmet og vurdere behovet for ytterligere tiltak.

    Utskriftsvennlig versjon